Betingelser

  1. Denne bekræftelse er indgået med sædvanlige forbehold for force majeure.
    Det påhviler dog den engagerede videst mulig omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
  2. Arrangøren kan ikke annullere denne aftale.
  3. Ved sygdom forpligter engagerede at forsøge at skaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet for.